Rezervace

Rezervaci na jógu a SM systém je možné udělat přes náš rezervační systém.

Ostatní lekce, individuální cvičení a masáže se objednávají telefonicky u konkétního lektora nebo fyzioterapeuta.

Rezervační systémJak na rezervaci

Rezervaci na jógu a SM systém je možné udělat přes náš rezervační systém.

Ostatní lekce, individuální cvičení a masáže se objednávají telefonicky.

Před prvním vstupem/ rezervací je nezbytné se zaregistrovat.

Vstup na skupinové cvičení je možný pouze pro předem objednané klienty. Rezervaci je nutné mít od nás potvrzenou.

Lekce s Alenou se konají už od 1 účastníka, ostatní cvičení se koná pouze při účasti min. 3. účastníků!

V případě, že není dosaženo minimálního počtu účastníků, studio si vyhrazuje právo hodinu zrušit.


Storno podmínky

Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit v rezervačním sytému max. 6 hodin před jejím začátkem. Při odhlášení dříve než 6 hodin před lekcí neplatíte nic.

Pokud se odhlásíte později, bude vám odečtena celá částka za lekci.

U kurzů a workshopů se storno podmínky liší.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

Děkujeme za pochopení!


Možnosti platby

Lze zakoupit kredit za zvýhodněnou cenu - dobijete 2000 Kč a získejte 10% bonus.


Platby je u nás možné provádět následovně:

    v hotovosti,
    prostřednictvím programu Benefit Plus,
    poukázkami Ticket Benefits a Ticket Compliments,
    prostřednictvím Sodexo Flexi Pass,
    platba kartou NENÍ možná.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.


Provozní řád

Provozní řád ke stažení zde


Ochrana osobních údajů

Klient bere na vědomí, že studio je správcem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon na ochranu osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), který zpracovává osobní údaje klienta, pokud je fyzickou osobou za účelem vyřízení objednávky klienta. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro poskytnutí služby. Bez poskytnutí osobních údajů není možné službu objednat a následně plnit.

Studio zpracovává osobní údaje v kategoriích osobních údajů a adresní, a to konkrétně jméno a příjmení, telefon, mail (dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje jsou studiem zpracovávány v elektronické podobě po dobu vyřízení plnění objednávky. Prostředky zpracování Osobních údajů jsou automatizované.

Studio se zavazuje, že osobní údaje neposkytne žádné třetí osobě.

Studio se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou uchovávány ani uloženy mimo země EU/EHS.

Klient prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a dále že jejich poskytnutím studiu neporuší žádnou povinnost stanovenou právními předpisy. Klient se zavazuje vyrozumět studio o změně svých osobních údajů, a to bezodkladně poté, kdy taková změna nastala.

Studio se zavazuje, že po dobu, kdy bude zpracovávat osobní údaje, bude z jeho strany zajištěno technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a budou přijata taková opatření, aby v této době nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření budou patřit zejména: zavedení pravidel pro práci s osobními údaji, zajištění technických prostředků s uloženými osobními údaji proti přístupu neoprávněných osob (osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány v elektronickém systému, který bude zajištěn přístupovými hesly), zabezpečený přenos osobních údajů.

Klient bere na vědomí, že v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR má právo:

a) požadovat po studiu informaci, jaké osobní údaje studio zpracovává;

b) požadovat po studiu vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;

c) vyžádat si u studia přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;

d) požadovat po studiu výmaz těchto osobních údajů;

e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na studio nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;

f) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.